Z ČEHO SE SKLÁDÁ CENA PLYNU?

Ačkoli mnohdy nepřehledná oáza čísel na ročním vyúčtování za plyn mnohdy spotřebitele od detailnějšího prostudování odradí, je dobré vědět, za co a proč dodavateli energií platíme. Částka, kterou na vyúčtování vidíme, se totiž ani zdaleka nerovná ceně za spotřebovanou energii. Je tomu tak díky složení konečné ceny, kterou u energií tvoří dvě základní části - regulovaná a neregulovaná.


REGULOVANÁ SLOŽKA PLYNU

Regulovanou část ceny stejně jako u elektřiny určuje Energetický regulační úřad, a to na celý kalendářní rok. Tuto státem regulovanou část ceny energií nemůže ovlivnit spotřebitel, ani dodavatel a zaplatíme ji vždy. Skládá se z následujících poplatků:

• Poplatek za distribuci plynu

• Poplatek operátorovi trhu

Na rozdíl od elektřiny tvoří regulovaná složka plynu menší část celkové ceny, a to necelých 20 %.


NEREGULOVANÁ SLOŽKA PLYNU

Neregulovaná složka pak obsahuje samotnou cenu odebraného plynu a stálý měsíční poplatek dodavateli. Právě zde je prostor pro nemalou úsporu - mezi fixními poplatky dodavatelům energií bývají mnohdy propastné rozdíly. Výši těchto pohyblivých poplatků můžeme přitom ovlivnit sami výběrem vhodného tarifu a dodavatele. Změnou dodavatele můžete ušetřit až několik tisíc korun ročně.

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte pro sebe toho nejlepšího dodavatele energií

Adresa

Podhorská 377/20, 466 01, Jablonec nad Nisou
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme Vám!

Adresa:

Český spotřebitelský servis energií s.r.o.
Podhorská 377/20
Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 737 225 960 (9:00–16:00)
E-mail: strakal@porovnanienergii.cz

 

Mapa