Technologie

Kromě úspory při výběru dodavatele zajišťujeme technologické řešení, které vedou k faktickému snížení spotřeby energií a to pomocí modernizací kotelen, fotovoltaiky, výkonnými tepelnými čerpadly.

Tyto služby zajišťujeme prostřednictvím prověřených partnerů s ohledem na region ve kterém je objekt klienta a vytíženost partnerů s ohledem na termín realizace.


FOTOVOLTAIKA

Jsme schopni zajistit moderní fotovoltaické systémy instalované certifikovanými montážními firmami.

Proč mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu

 • Bezplatná elektřina ze slunce
 • Ekologický zdroj energie
 • Bezúdržbový a bezporuchový systém
 • Navýšení hodnoty vaší nemovitosti
 • Částečná soběstačnost

Služby spojené s fotovoltaikou

 • Profesionální výběr parametrů systému
 • Možnost zajištění financování systému
 • Zajištění komunikace s distribuční společností
 • Vyřízení dotace a fotovoltaický systém
 • Sledování výnosů a provozu systému

Dotace

Pomoc při získání dotace. V případě fotovoltaického systému s akumulací energie, máte nárok na dotaci ve výši až 60 % z celkové investice. Maximální výše dotace je 205 000Kč

Díky dotaci má systém rychlejší návratnost investice.

Fotovoltaické panely

Solární moduly založené na technologii MWT. Odstraněním stříbrných vodivých pásů z povrchu modulu a jejich nahrazením vodivou měděnou vrstvou lze dosáhnout vyššího výkonu.

 • Díky teto technologii se jedná od paneli s vysokou učiností 206 Wp/m2
 • Měděná ochranná vrstva proti korozi
 • Efektivní i v horkém počasí
 • 30letá záruka na výkon pojištěná u Lloyds

Střídač

Zařízení od nejzkušenějších specialistů na výrobu střídačů pro fotovoltaické instalace. Komponenty, které jsou úspěšné díky své vysoké účinnosti, která umožňuje maximální využití energie z fotovoltaických zařízení.

 • Vysoká účinnost
 • Nízké startovací napětí
 • Možnost online monitorování

Bateriové úložiště

Baterie jsou spolehlivé a bezúdržbové, umožňují ukládání a následnou vlastní spotřebu fotovoltaické energie. Námi nabízené úložiště energie založené na technologii LiFePO se vyznačuje vysokou hustotou energie a dlouhou životností. Díky modulární konstrukci jsou snadno rozšiřitelné.

 • Moderni technologii LiFePO
 • Vysoká energetická hustota
 • Široká škála kapacit a možností rozšíření

Optimizér

Věděli jste, že i malé zastínění jednoho fotovoltaického modulu může mít negativní vliv na výrobu energie celého zařízení? Panely v instalaci jsou zapojeny do série a snížení výkonu jednoho modulu způsobí, že celá instalace odpovídajícím způsobem upraví svůj výkon. Optimizéry mohou tento problém odstranit.

Optimizéry výkonu jsou vhodné všude tam, kde dochází k zastínění a nelze se mu vyhnout. Jejich použitím se provoz jednotlivých modulů stává nezávislým, takže slabší moduly nemají negativní vliv na provoz silnějších modulů, což má za následek, že celá instalace poskytuje více energie.


TEPELNÁ ČERPADLA

Jedná se o moderní zdroj vytápění, který je šetrný jak k životnímu prostředí, tak k vaší peněžence. Čerpadlo odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody.

V rámci služby vám poskytneme nejen pomoc s vhodným výběrem výkonu jednotky na míru vašim potřebám, ale také vám poradíme, jaký typ bude nejefektivněji spolupracovat s vaší stávající topnou instalací.

Možnost zajišťování financování a po instalaci vám poskytneme poprodejní péči. Pomůžeme vám také získat finanční prostředky z programu Čisté ovzduší, aby se vaše investice ještě rychleji vrátila.

Montáž tepelného čerpadla

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda nevyžaduje velký prostor ani nákladné výkopové nebo vrtné práce. Na rozdíl od tepelných čerpadel země-voda nevyžadují tepelná čerpadla vzduch-voda práci se zdrojem tepla, protože jím je pouze okolní vzduch.

Instalace jednotky trvá 2-3 dny. Čerpadlo také nevyžaduje velký prostor; venkovní jednotka, stejně jako vnitřní jednotka, zabírá přibližně 1 m2.

Dotace

Pokud se rozhodnete investovat do vytápění pomocí tepelného čerpadla pro váš rodinný dům, máte nárok na dotaci ve výši až 50-95 % z celkové investice.

Dotace znamená rychlejší návratnost investice. V rámci našich komplexních služeb nabízíme pomoc při získávání dotací. Výše dotace je až 180 000 Kč.

Chcete se o programu dozvědět více? Domluvte si schůzku s naším odborníkem, který vás seznámí s možnostmi získání podpory.


MODERNIZACE PLYNOVÝCH KOTELEN

Ve spolupráci s našimi partnery vám kompletně zařídíme výstavbu kotelny do bytového domu nebo firmy. Na základě analýzy místa pro výstavbu kotelny vypracujeme technicko-ekonomickou studii ohřevu vody a vytápění objektu. Samozřejmou součástí je konkrétní kalkulace nákladů na pořízení domovní kotelny a její návratnost v případě, že jste napojeni na jiný zdroj tepla. Zajišťujeme servisní činnost provozu kotelen, včetně veškerých revizí a náležitostí souvisejících s jejím provozem. Samozřejmostí je NONSTOP havarijní služba s online dozorem kotelen.

Postup realizace díla

 • Rozhodovací studie nebo standardní technicko-ekonomické rozvahy
 • Projektová dokumentace
 • Stavební připravenost
 • Dodávka a montáž kompletní technologie
 • Uvedení do provozu
 • Stavební dokončení
 • Komplexní vyzkoušení (zkoušky těsnosti, funkční zkoušky, případně topná zkouška)
 • Zacvičení obsluhy (dodání návodů, případně zhotovení speciálních manuálů)
 • Zajištění záručního, případně pozáručního servisu

Výstavba

 • Kotelny a strojovny
 • Strojovny s vyvíječi páry
 • Výměníkové a předávací stanice
 • Kogenerační systémy s plynovými motory
 • Rozvody plynu STL a NTL v oceli nebo PE
 • Rozvody klasického ÚT a TUV v oceli, plastu nebo Cu
 • Rozvody podlahového UT v plastu
 • Vytápění plynovými zářiči
 • Vytápění teplovzdušnými plynovými agregáty
 • Vytápění sálavými teplovodními nebo parními velkoplošnými stropními panely
 • Vytápění teplovodními nebo parními stropními lamelovými tělesy s ventilátorem (NIVOLAIR)
 • Dodávka a montáž elektroinstalace,MaR
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky
 • Dodávka a montáž průmyslových plynových rychloohřívačů TUV

Optimalizace ve spotřebě tepla

 • Rekonstrukce rozvodů UT a TUV
 • Rekonstrukce kondenzátních hospodářství
 • Dodávka a osazení otopných těles termostatickými ventily s nastavitelnými hlavicemi
 • Dodávka a osazení regulátorů diferenčního tlaku v soustavách ÚT
 • Dodávka a montáž předizolovaného bezkanálového potrubí
 • Dodávka a montáž měřící, regulační a termoregulační techniky
 • Dodatečné zateplování budov a izolace tepelných zařízení

Ostatní v rámci správy budov a IS

 • Vnitřní rozvody vodovodní, odpadní, kanalizační
 • Vnější rozvody vodovodní, odpadní, kanalizační
 • Přípojky vodovodní a plynové z PE s ochranným povrchem bez pískového zásypu
 • Dodávka a montáž zdravotně-technických zařízení s možností kompletní výstavby
  nebo rekonstrukce sociálních zařízení, šaten, resp. koupelen, sprch a to včetně stavební části
  pro podniky i občanskou vybavenost

KONTAKT

Obchodní manažer

Václav Straka
Tel.: 725 427 352

Email: strakav@msfa.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte pro sebe toho nejlepšího dodavatele energií

Kontaktní adresa

Podhorská 377/20, 466 01, Jablonec nad Nisou
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme Vám!

Adresa:

Porovnanienergii.cz
M&S fair agency s.r.o.

PROVOZOVNA:
Podhorská 377/20
Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 737 225 960 (9:00–16:00)
E-mail: kalkulace@porovnanienergii.cz
Osvědčení o registraci zprostředkovatele: 742238366


Zákonná povinnost o případném řešení sporu:

Orgánem, který je oprávněn v zákonem stanovených případech rozhodovat spory mezi klientem spotřebitelem a Zprostředkovatelem a přijímat stížnosti je Energetický regulační úřad (dále jen „ERU“). Internetová adresa je: eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu . ERÚ rovněž provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6, 12 a 14 zákona o ochraně spotřebitele.

Mapa