SROVNÁME VÁM JEDNODUŠE CENY ENERGIÍ

Nepřeplácejte zbytečně za elektřinu a plyn

Mikrokogenerace a kotelny

PRODEJ PROVĚŘENÝCH MIKROKOGENERAČNÍCH JEDNOTEK- XRGI®
VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU GAS KOMPLET S.R.O. A VÝSTAVBA KOTELEN

MIKROKOGENERACE – XRGI®


Mikrokogenerační jednotka vyrábí současně teplo a elektrickou energii s celkovou účinností až 96 %. Jako palivo se používá zemní plyn nebo bioplyn. Tato jednotka je vzhledem ke své velikosti schopna doplnit nebo nahradit současný zdroj tepla a následně díky výrobě vlastní elektřiny šetřit z nákladů za energie nemalé finanční prostředky. Takto vyrobenou elektřinu je možné spotřebovat ve vlastním objektu, nebo ji prodat do distribuční sítě. Vzhledem k těmto skutečnostem se návratnost kogenerační jednotky pohybuje od 2 do 8 let. V tomto směru hraje významnou roli typ objektu a jeho užívání.

JAK FUNGUJE MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKA ®

XRGI ® je kogenerační jednotka využívající princip kogenerace, tedy společné výroby tepla a elektřiny.Hlavní částí kogenerační jednotky je motor TOYOTA, který je speciálně upravený na spalování plynu. Energie uvolněná během spalovacího procesu pohání generátor elektřiny (podobně jako dynamo na kole). Při chodu motoru vzniká tzv. „odpadní teplo“, které se používá pro vytápění objektu, pro technologické využití nebo výrobu teplé vody.Mikrokogenerační jednotka je vysoce účinné zařízení – výroba elektřiny a tepla probíhá v místě spotřeby, odpadají ztráty vzniklé jejich rozvodem, využitá je přitom veškerá tepelná i elektrická energie. Mikrokogenerační jednotky pracují s celkovou účinností přes 90 %. Účinnost klasické elektrárny se pohybuje řádově okolo 30 %, protože není schopna využít odpadní teplo, které je přes chladící věže odváděno do ovzduší.

KOGENERACE VERSUS KONVENČNÍ ELEKTRÁRNY

Konvenční elektrárny mají velmi malou účinnost, jejich ztráta dosahuje zhruba 60 %. Většina ztracené energie má formu tepla, které končí v chladících věžích. Tepelná energie je doslova vypouštěna pánu bohu do oken. Proč se tento přebytek tepla nevyužívá? Konvenční elektrárny jsou umístěny daleko od spotřebitelů energie, není tedy ekonomické, aby teplo bylo dodáno klientům.
Velká vzdálenost mezi místem výroby a místem spotřeby energie má další nevýhody. Elektřina vyrobená v elektrárnách musí být přepravena k zákazníkům, což způsobuje prostřednictvím sítě další ztráty energie během samotného přenosu.
Mikrokogenerační jednotka vyrábí elektřinu v místě spotřeby, snižují se tedy jak náklady na rozvodné sítě (síť není zatěžována), tak i přenosové ztráty. Kogenerační jednotka využije primární palivo z 96 %.
XRGI ® kogenerační jednotky mají ve srovnání se sluneční nebo větrnou energií velkou výhodu v tom, že nejsou závislé na počasí. Z kogenerační jednotky lze zajistit spolehlivé dodávky energií dle vašich požadavků.
V nabídce máme mikrokogenerační jednotky o výkonu od 6 kWel do 20 kWel a od 17 kWt do 40kWt, které jsou projektovány do kotelen tak, aby investice potřebná na nákup mikrokogenerační jednotky byla navrácena v co nejkratším termínu.

ZPŮSOB NABÍDKY MIKROKOGENERAČNÍCH JEDNOTEK

Pro jakoukoli nabídku je třeba podrobná analýza objektu. Následně provedeme ekonomický audit, navrhneme řešení a celkovou kalkulaci oproti stávajícímu systému vytápění a výroby TUV nebo projekt nové plynové kotelny. Poté řešíme návrh na napojení k distribuční síti a maximální využití vyrobené elektrické energie v objektu tak, aby efektivita provozu kogenerační jednotky byla co nejvyšší. Naší předností je, že v nabídce máme kogenerační jednotky EC POWER, které mají za sebou 20 let vývoje této technologie a dlouhodobě jsou špičkou ve svém oboru.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY XRGI® 6 AND XRGI®

Nově vyvinuté, vysoce výkonné motory zaručují našim kogeneračním jednotkám ve své výkonové třídě téměř zázračnou účinnost. XRGI® 6 s výkonem 2,5 – 6 kWel a 8 – 13,5 kWth dosahuje celkové účinnosti 93 % (s rekuperací spalin dokonce vyšší).
Kogenerační jednotka XRGI® 9 s výkonem 4 – 9 kWel a 12 – 20 kWth má rovněž celkovou účinnost 93 % (bez rekuperace spalin). Za vysokou účinnost a nízké emise byly kogenerační jednotky oceněny německou ekologickou značkou „Blue Angel“.
Vysoká kvalita jednotek a použitá technická řešení nabízejí velmi dlouhý servisní interval (10 000 hodin). Naše malé kogenerační jednotky umožňují využívat výhod kogenerace i menším objektům (obytné domy, malé hotely, penziony, kancelářské budovy, menší areály firem apod.).

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY XRGI® 15